Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Specyfikacja techniczna materiałów do druku

Materiały należy dostarczyć w terminie określonym w umowie, zgodnie z zasadami:

           1. NAZWY PLIKÓW
                  Dla każdej ze stron należy generować oddzielny plik. W przypadku rozkładówek także
                    należy tworzyć oddzielne pliki dla prawej i lewej strony.
                  Nazwy plików powinny zaczynać się od numerów stron w publikacji.
                  Pliki okładki powinny nazywać się: okl1..., okl2..., okl3..., okl4...
                  W nazwach plików nie wolno stosować polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych.

           2. WARUNKI TECHNICZNE
                  Format TIFF lub EPS z fontami zamienionymi na krzywe.
                  Format PDF do wersji 1.4, plik kompozytowy
                    – w przypadku programów In Design, Freehand, QuarkXPress, Corell Draw należy
                    przygotować PDF-y: drukować dokument do PostScriptu i generować PDF-y
                    w programie Acrobat Distiller (sposób przygotowania ustawień - tutaj).
                  Zdjęcia użyte w plikach powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 DPI. Przesłanie
                    grafi ki o mniejszej rozdzielczości oznacza zgodę na obniżenie jakości danego zdjęcia.
                  Maksymalna dopuszczalna wartość nafarbienia (TAC) – 300%.
                  Kolory CMYK (wszystkie używane dodatkowe kolory spot, np. standardu Pantone
                    powinny być zamienione na CMYK).
                  Cienkie linie (minimalna grubość 0,4 pkt) i inne elementy grafi czne należy wykonać
                    w jednym kolorze.
                  Czarne teksty na kolorowym tle powinny być nadrukowane (overprint); niedopuszczalne
                    jest wybieranie tła spod takich napisów.
                  Minimalny stopień pisma w kolorze lub kontrze wynosi 8 punktów dla krojów
                    jednoelementowych a 10 pkt dla dwuelementowych.
                  Ważne elementy tekstowe i grafi czne należy umieszczać w odległości 5 mm
                    od zewnętrznych linii cięcia i 10 mm od grzbietu.
                  Przy oprawie klejonej należy uwzględnić 7 mm zaklejenia od strony grzbietu pomiędzy
                    2 i 3 stroną okładki oraz pierwszą i ostatnią stroną wkładu. Pole zadruku tych stron
                    zmniejsza się, nie zmienia się format stron. Nieuwzględnienie korekty spowoduje
                    wycięcie fragmentu obrazu przez zaklejenie.
                  Format strony netto musi być zgodny z wielkością trim box’u.
                  W każdej ze stron należy dodać po minimum 3 mm spadu z każdej strony
                    (spady z każdej strony muszą być tej samej wielkości).
                  Pasery i linie cięcia powinny być odsunięte poza format dokumentu wraz ze spadem.

           3. SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW
                  Na CD, do nośnika należy dołączyć PROOF CYFROWY wykonany w skali 1:1.
                  Materiały należy dostarczyć do: 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o.,
                    ul. Ekonomiczna 30/36, 93-426 Łódź.
                  Łącząc się z FTP: ftp.101studio.com.pl
                  Termin rozpoczęcia druku jest uzależniony od daty akceptacji i daty dostarczenia
                    kompletu materiałów do drukarni.

           4. UWAGI
                  Dostarczenie materiału przygotowanego niezgodnie z warunkami technicznymi
                    wyklucza rozpatrzenie reklamacji.
                  Wysłanie materiału na FTP nie zwalnie Zlecającego z obowiązku dostarczenia CD
                    z PROOFEM.
                  Wszelkie zmiany i poprawki w dostarczonym materiale będą nanoszone na wyraźne
                    życzenie Zlecającego, a po wprowadzeniu muszą być pisemnie zaakceptowane przez
                    Zlecającego.
                  Pliki przysłane do wymiany po akceptacji ozalidu powinny być bardzo dokładnie opisane
                    w załączonym e-mailu lub faksie nr (042) 250 70 95.
                  Niedostarczenie proofa powoduje utratę prawa do reklamacji kolorystycznej.

           5. INFORMACJE DODATKOWE
                  Janusz Majerowski tel. 606 833 306

 

 

Ustawienia Adobe Distiller'a /PDF/


Ustawienia własne

Wzór przykładowego ustawienia parametrów Adobe Distiller'a zachowujących wysoką jakość wygenerowanego pliku PDF przy jednoczesnym ograniczeniu jego rozmiarów 'wagowych':

 

                  W menu wybieramy 'Ustawienia/Zmień ustawienia Adobe PDF'

 

 

                  Dokonujemy ustawień parametrów zgodnie z poniższymi wzorami:

 

 

 

 

 

                  Po dokananiu ustawień w ostatnim 'oknie' - zapisujemy ustawienia parametrów np. pod nazwą 'Ustawienia własne'

 

 

                  Następnie dodajemy nowoutworzone ustawienia [Ustawienia własne] do listy 'Ustawień domyślnych'

 

 

 

 

baner zadbaj 217

 

baner boczny dtp1

 

baner boczny WTP

Wiadomości

 


kiosk lustroManagement Information System

PrintManager.JDF

 

więcej

W wolnej chwili

zaglowka

 

 

Wyjazdy dla pracowników Państwa firmy...

 

więcej

Cięcie papieru


  

 

 

Sprzedaż maszyn do cięcia papieru...

 

więcej